CDA Zwolle kraakt gemeentelijk digitale beveiliging

Hoe verbetert en waarborgt de gemeente Zwolle de databeveiliging van persoonsgegevens? Die vraag stelt CDA Zwolle aan de wethouder, op basis van een eigen globaal onderzoek. Aanleiding daartoe was een vergelijkbaar onderzoek met verontrustende resultaten in Rotterdam.

Het NOS-Journaal van 2 april, wijdde in een reportage aandacht aan de situatie in Rotterdam, dit na een onderzoek van de gemeentelijke Rekenkamer. De gemeente Rotterdam heeft de beveiliging van persoonsgegevens niet goed op orde. Oorzaken lagen onder andere in verouderde software en eenvoudig te achterhalen wachtwoorden. Kwaadwillenden kunnen dus relatief eenvoudig bij data van de gemeente en van burgers.

Zwolle digitaal kwetsbaar
Eerder al signaleerde CDA Zwolle op basis van oriënterende research dat de Zwolse situatie ook niet optimaal is. De urgente Rotterdamse situatie is voor de partij de reden nu al met vragen te komen en eventueel vervolgonderzoek breed uit te voeren. Fractievoorzitter Martijn van der Veen: “De veiligheidsrisico’s en informatiebeveiliging binnen de gemeente Zwolle komen in ons onderzoek kwetsbaar over. Terwijl juist de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft bij de beveiliging van persoonsgegevens en bescherming van data.”

Risico’s voor stad en inwoners
Wanneer de beveiliging van informatiesystemen niet goed op orde is, brengt dit volgens de CDA-fractie diverse en ernstige veiligheidsrisico’s met zich mee. Van der Veen: “Voor de inwoners, de stad en ook voor medewerkers van de gemeente zelf. Daarom willen we onder meer van de wethouder weten, in hoeverre de situatie in Rotterdam raakvlakken heeft met Zwolle en welke stappen de gemeente neemt om dit aan te pakken. We zouden het een goed idee vinden om onze systemen door ethische hackers te laten controleren. Dan weet je echt waar je staat.