Opheldering over leegstaande zorgappartementen sociale huursector

In het artikel van 22 mei in De Stentor „Leegstand in nieuw zorghuis in Zwolle”, wordt er gesteld dat appartementen in de sociale huursector – bedoeld voor senioren met een zorgdraag – maandenlang leegstaan. Het gaat om appartementen in woonzorgcentrum Westenhage en Fermate. In het artikel wordt de landelijke ingestelde inkomensnorm als boosdoener genoemd: de woningbouwcorporatie is verplicht te kijken…

Lees meer