Debat omslag naar schone energie

Maandag 29 mei was het debat over de omslag naar schone energie. Dit naar aanleiding van het Stadsgesprek over Energietransitie dat op 19 april heeft plaatsgevonden.

Ongeveer 120 personen bogen zich tijdens het Stadsgesprek op 19 april over de vraag: ‘Hoe kunnen we de omslag naar schone energie in Zwolle het beste aanpakken?’ Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van de motie ‘Duurzame energie: besluitvorming met stad en raad’. In de motie werd het college van B&W opgeroepen om informatie te geven over de  mogelijke mix van duurzame energievoorziening en hierover een Stadsgesprek te organiseren. Tijdens het debat konden de fracties zich uit te spreken over de uitkomsten van het stadsgesprek en hoe ze aankijken tegen de energieopgave. Het college van B&W zal de uitkomsten van dit raadsdebat als richtinggevend beschouwen bij de uitwerking

Insprekers
Er waren zes mensen die de raad toe hebben gesproken over dit onderwerp. Bekijk de inspraakteksten.(link is external)

Inbreng fracties
De fracties benadrukken de urgentie en onderschrijven in grote lijnen de opgave. Er wordt een duidelijke visie gemist. De gemeente zou een meer een leidende rol op zich moeten nemen. 

Reactie wethouder
Wethouder Van As gaat achtereenvolgens in op de opgave, de mix, het proces en het vervolg. Hierbij geeft hij aan dat er al veel bouwstenen zijn gelegd om de energietransitie vorm te geven. Er komt uiterlijk 1 juli een uitwerkingsnotitie waarin het college van B&W de gemeentelijke visie zal weergeven. De raad zal daar nog voor het zomerreces een debat over voeren en een besluit nemen.

Foto en tekst www.zwolle.nl