Gerdien Rots opnieuw gekozen als lijsttrekker

Gerdien Rots voert bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 opnieuw de lijst van de ChristenUnie aan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd zij vanavond unaniem en per acclamatie verkozen. In 2014 was Rots voor het eerst lijsttrekker.

Volgens Rots is haar klus nog niet af, zo zei ze al vóór haar verkiezing tot lijsttrekker. “Zwolle groeit en bloeit; steeds meer Zwollenaren merken dat. Er is in de afgelopen periode een goede basis gelegd waar we de komende jaren verder op kunnen bouwen. Daaraan werken zie ik als mijn opdracht voor de komende periode. Werken aan de zorg, waar de gemeente nog beter moet aansluiten op wat mensen aan ondersteuning nodig hebben. Aan de aantrekkelijkheid van onze stad, waar ook steeds meer bezoekers van genieten en dat ten goede komt van de werkgelegenheid. Aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen, door serieus werk te maken van schone energie en een circulaire economie. Zwolle moet ‘the place to be’ zijn voor de komende generaties. Ik wil door als lijsttrekker omdat we aan mooie, toekomstgerichte opgaven zijn begonnen en ik sterk het gevoel heb dat we als de stad in die richting door moeten gaan.”

Herkenbaar

ChristenUnie-voorzitter Marcel Hindriks is blij met Rots als herkozen lijsttrekker. Hij prijst haar authenticiteit en herkenbaarheid als aanvoerder van de ChristenUnie. “Ze komt op voor herkenbare ChristenUnie-waarden als rekening houden met elkaar, een duurzame toekomst voor onze kinderen en het omzien naar kwetsbaren. Ze staat voor een verbindende en dienstbare overheid en laat ook in haar eigen opstelling zien wat dat betekent. Gerdien vindt het belangrijk dat de ChristenUnie er voor álle Zwollenaren is en werkt voortdurend aan verbinding. Ze vindt dat we, ook als het lastig wordt, steeds weer moeten zoeken naar hoe we er in de stad met elkaar uit kunnen komen. Haar oprechte interesse in al de verschillende Zwollenaren die ze spreekt, laat dat goed zien.”

Volgens wethouder Ed Anker is Rots een typisch Zwols politicus: “Gerdien werkt altijd vanuit gezamenlijkheid. Zij is betrokken op mensen en investeert in relaties. Gerdien zet samen met partners in de stad, zowel binnen als buiten het stadhuis, de schouders eronder en zorgt op die manier voor stabiliteit. Dat is een bestuursstijl die typisch past bij Zwolle en die de stad succesvol maakt.”

Verkiezingen

De ChristenUnie is al volop bezig met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Er worden momenteel gesprekken met potentiële kandidaat-raadsleden gevoerd. Daarnaast wordt via een interactief proces met leden en belangstellenden nagedacht over de inhoud van het nieuwe verkiezingsprogramma. In het najaar stellen de leden de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast.

Wie ook betrokken wil zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen – bijvoorbeeld in de campagne – wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen via info@christenuniezwolle.nl